Časté otázky

Co vlastně znamená operativní leasing (slangově "operák")?

Operativní leasing, který byl ještě donedávna využíván spíše většími korporátními celky, se v současné době stává jedním z nejvyhledávanějších finančních produktů a to jak podnikateli, tak i fyzickými osobami. Dá se říci, že jde dnes o jediný produkt na trhu, kde poptávka převyšuje nabídku.
Operativní leasing je ve své podstatě forma středně a dlouhodobého pronájmu vozu- Provozovatel platí pouze určitou fixní měsíční splátku a po ukončení doby pronájmu vůz vrací zpět leasingové společnosti.
Měsíční splátka obvykle zahrnuje finanční službu, kompletní pojištění, servisní služby včetně sezónního přezutí pneumatik a náhradní vozidlo v případě poruchy či havárie. Vše je nastaveno tak, aby byl klient zbaven jakýchkoli startostí souvisejících s provozem vozidla a mohl pouze vozidlo užívat. Smluvně je na počátku pronájmu ujednán maximální počet najetých km za dobu pronájmu (tzv. nájezd km).
Operativní leasing vás tak zbavuje starostí nejen se servisem, pojištěním, případnou likvidací škod, ale rovněž s finanční zátěží spojenou s nákupem vozu a následujícím rizikem finanční ztráty při jeho dalším prodeji.
Operativní leasing tak řeší všechno za vás a vy můžete jen sednout a jezdit. Vlastnické právo zůstává po celou dobu pronájmu na straně leasingové společnosti.

 

Proč bych si měl vzít operativní leasing a ne klasický úvěr?

Primárně je třeba se rozhodnout, zda hodláte po uplynutí splátek vůz nadále (např. po dobu několika dalších let) provozovat. V případě, že ano a chcete vůz především dlouhodobě vlastnit (a to se všemi standardními riziky i náklady včetně vstupní investované částky ve formě akontace), pak je pro Vás vhodný spíše klasický spotřebitelský úvěr, který je v tomto případě možný vnímat čistě jako jakousi finanční výpomoc. Jedná se o doposud standardní (dá se říci) konzervativní způsob financování. Oproti tomu je operativní leasing určen spíše pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas a peníze se starostmi spojenými s nákupem, pojištěním, servisem a samozřejmě i s následným prodejem vozu. Operativní leasing vše vyřeší za Vás. V případě poruchy zajistíme opravu a poskytneme náhradní vozidlo. V případě havárie nebo krádeže zařídíme likvidaci škody u pojišťovny. Zajistíme veškeré standardní servisní služby včetně sezónního přezutí pneumatik.


Co je to "Akční nabídka" na vašich stránkách? Znamená to, že pouze na tato auta poskytujete operativní leasing?

Ne, tak to rozhodně není. Do akční nabídky jsou vybírány vozy s konkrétní specifikací doby pronájmu, najetých km a pojištěním. Jde tedy o modelový (avšak reálný) příklad zvýhodněné nabídky za určitých předem nastavených podmínek. Tato nabídka je časově omezena a postupně se aktualizuje.

Co když mě auto na operativní leasing prostě přestane bavit?

Operativní leasing se v současné době bez pochyb stává (s ohledem na konkurenční prostředí) velmi výhodným trendem. Přestože je u nás výměna vozu naprostým standardem, tak i u ostatních společností  Vám jistě ochotně vyjdou vstříc v případě, že budete i nadále využívat jejich služeb.

 

Je nějaký velký rozdíl ve splátce pokud mám roční nájezd např. 20.000 km oproti 40.000 km ?

Tento rozdíl v nájezdu km je vždy podstatný v celkové kalkulaci u konkrétního vozidla. V zásadě se zjednodušeně řečeno jedná o to, jaký pokles v ceně (při následném prodeji vozu) bude vyšší nájezd km znamenat. Takovouto diferenci je pak třeba do splátky vozu promítnout.

 

Jaké doklady a podklady potřebuji k získání operativního leasingu u Creditmall?

Postačí dva doklady totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz) a standardní informace o zaměstnavateli (pokud jste fyzická osoba nepodnikatel). V případě OSVČ je třeba ještě předložit živnostenský list, popř. koncesní listinu. V případě právnických osob pak postačí výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz jednatele a standardní základní ekonomika.


Můžu splátku zahrnout do nákladů?

Samozřejmě. U operativního leasingu je velká nesporná výhoda, že se celá měsíční splátka automaticky stává Vaším přímým nákladem a z každé splátky si můžete rovněž nárokovat DPH ve výši 21%, pokud jste plátcem DPH.

 

V případě, že budu v prodlení se splátkou, je možné se domluvit na odložení splátky?

Takovýto model u operativního leasingu bohužel možný není. Je třeba si uvědomit, že máte možnost bez vstupních investic takřka okamžitě užívat vozidlo a měsíční splátky jsou (de facto) částkou za pronájem. V případě, že se Vaše finanční situace zhorší natolik, že nebudete schopen částku za pronájem platit, tak je lepší tuto skutečnost oznámit a dohodnout se na předčasném ukončení operativního leasingu.