Manuál řidiče

Vážený řidiči, vážená řidičko,

děkujeme Vám, že využíváte služeb operativního leasingu od společnosti Creditmall. 

Připravili jsme pro Vás tento manuál, kde najdete důležité informace a pomoc na cestách. Manuál řidiče naleznete vždy na našich stránkách: www.creditmall.cz. Doporučujeme Vám se radami a doporučeními v tomto manuálu řídit a to z důvodu předejití nedorozuměním, či chybám v užívání vozu na operativní leasing.


Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů a spoustu radosti a zážitků za volantem vozu Hyundai z operativního leasingu Creditmall.

Děkujeme Vám, tým Creditmall.


Místo převzetí a vrácení vozu, servisní místo:

Hyundai ŠtěpánekAuto s.r.o.

Americká 2754

272 01 Kladno


Důležitá telefonní čísla:


Pavel Bartoš, zákaznický servis +420 602 216 711/+420 725 359 781 

Infolinka – 800 231 231 (každý den 9:00 – 21:00, mimo státních svátků)


Nouzová telefonní čísla (ČR):


Linka tísňového volání – 112

Hasiči – 150

Záchranná služba – 155

Policie - 158


Předání vozidla

Předání vozidla je vždy realizováno v dealerství Hyundai ŠtěpánekAuto v Kladně a to na základě předchozí domluvy mezi klientem a společností Creditmall. V případě, že je součástí smlouvy akontace, či záloha, předání je realizováno až po jejím připsání na účet společnosti Creditmall. 

Při předání vozu bude realizován podpis všech dokumentů nutných k předání vozu.

Ve vozidle naleznete:

 • manuál k obsluze a údržbě vozidla
 • povinnou výbavu
 • sadu gumových koberců

 

Při převzetí obdržíte:

 • smlouvu o pronájmu vozu se splátkovým kalendářem, VOP, předávací protokol
 • osvědčení o registraci vozidla – malý TP
 • 1x klíč od vozidla
 • osvědčení o pojištění vozu (zelenou kartu)


Co potřebuji s sebou?

 • občanský a řidičský průkaz


Jak dlouho trvá předání vozu?

 • z pravidla do 60 minut


Užívání vozu


Mějte prosím na paměti, že jako nájemce vozidla jste povinen zajistit údržbu a provoz vozidla v souladu se servisním plánem vozu 

(obdržíte jako přílohu předávacího protokolu).


Nájemce vozidla je rovněž povinen dbát o stav vozidla pravidelně kontrolovat stav vozidla před jízdou. Povinností nájemce je rovněž nahlásit pronajímateli jakékoliv poškození, či závadu, která se na vozidle v době užití objeví a řídit se pokyny pronajímatele.


Údržba vozidla (garanční servis) smí být provedena pouze u autorizovaného dealera značky Hyundai po předchozí domluvě s pronajímatelem. Pronajímatel si může vyžádat fakturu za provedený servisní úkon spolu s rozpisem prací.


 

Servis a údržba vozu


Veškerý servis na vozidle, s výjimkou pneuservisu, musí být prováděn v rámci sítě autorizovaných dealerů Hyundai a musí být vždy dopředu hlášen pronajímateli spolu s místem, kde dojde k servisnímu úkonu.


Pokud máte ve své smlouvě předplacený servis, pak je možné jej provést pouze v autoservisu Hyundai ŠtěpánekAuto Kladno. Během servisního úkonu dostanete vždy k dispozici náhradní vůz zdarma.


Nájemce je vždy povinen zkontrolovat při převzetí vozidla všechny provedené úkony a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ji bez prodlení nahlásit servisnímu středisku, které úkony provedlo.

 

Předplacený servis


Pokud Váš pronájem obsahuje předplacený servis, vždy jste vázáni k jeho realizaci v našem servisním středisku v Kladně.


Předplacený servis zahrnuje veškerý materiál a práci zahrnutý v programu garančního servisu Hyundai, veškerý materiál a práci pneuservisu, stejně jako uskladnění druhé sady pneu.


 

Předplacený servis nezahrnuje:


 • opravu a výměnu dílů vzniklých fyzickým poškozením
 • náklady na opravu případných neodborných oprav/úprav vzniklých neautorizovaným servisem/pneuservisem
 • náklady vzniklé důvodným odmítnutím záruční opravy ze strany výrobce pro porušení povinnosti zákazníka
 • náklady vzniklé nepřiměřeným, nebo nadměrným používáním vozidla (automobilový sport, provoz na nezpevněných komunikacích…)
 • náklady na opravy prováděné za speciální tarify, či v nestandardní pracovní dobu na žádost zákazníka
 • náklady spojené se ztrátou klíčů či dálkového ovládání
 • náklady na opravu nebo výměnu pneumatik a kol z důvodu jejich fyzického poškození, nebo nestandardního opotřebení
 • náklady na servis nebo opravy vozidel, u nichž bylo prokazatelně manipulováno s počítadlem kilometrů
 • náhradu škody nebo ušlého zisku vzniklou odstavením vozidla
 • náklady na doplnění Adblue
 • náklady na opravu škod vzniklou poškozením vozu hlodavci


Pneuservis

Pokud Váš pronájem obsahuje předplacený servis, vždy zahrnuje i práce pneuservisu včetně materiálu a nákladů na uskladnění pneumatik. Takové práce jsou vždy vázány na naše servisní středisko v Kladně.

V případě varianty Winter je v ceně pronájmu zahrnuta pouze druhá sada pneumatik a nadstandardní sleva na jejich přezutí v našem servisním středisku v Kladně. Nájemce je oprávněn využít služeb libovolného pneuservisu. Po návštěvě pneuservisu si vždy zkontrolujte stav disků a pneumatik pro jednodušší reklamaci s daným servisem.

Nájemce je povinen provozovat vůz od 1.11. do 31.3. na zimních/celoročních pneumatikách odpovídajících legislativě státu v němž je v daný okamžik vůz provozován.

 

 

Pojištění vozu


Každý vůz je vždy pojištěn následujícím způsobem. Všechna vozidla jsou pojištěna u DIRECT pojišťovny:


 • povinné ručení s krytím 100 000 000,-/100 000 000,-
 • havarijní pojištění (all-risk) se spoluúčastí 5%/min. 5 000,-, nebo 10%/10 000,-.
 • připojištění čelního skla min. 10 000,- bez spoluúčasti
 • pojištění náhradního vozu


Postup při řešení pojistných událostí

Vždy prosím dodržujte následující postupy. Na stínítku ve voze naleznete krátké shrnutí, jak postupovat.

Evropský záznam nehody vždy naleznete v balíčku povinné výbavy.


 • v případě, že se nedohodnete na zavinění nehody, vždy volejte Policii ČR
 • vždy volejte CREDITMALL
 • vždy vyplňte evropský záznam nehody
 • s dalším postupem Vám pomůžeme

V případě vandalismu vždy kontaktujte Policii ČR a vyplňte hlášení škodní události.


Vrácení vozidla

Datum vrácení vozidla se vždy vztahuje k datu poslední splátky, které naleznete ve Všem splátkovém kalendáři. Nejpozději 15 dní před tímto datem nás telefonicky kontaktujte pro domluvu na dalším postupu a čase, kdy k předání vozu dojde. 

K domluvenému datu je nájemce povinen vrátit vůz společnosti Creditmall dle pokynů pronajímatele a to v nepoškozeném, čistém stavu. S vozidlem musí být vráceno veškeré příslušenství, které nájemce obdržel při převzetí vozu.

Pokud je vůz poškozen, nahlaste a opravte takové poškození a to před datem vráceni vozidla, pokud není domluveno jinak. Při vrácení vozidla bude sepsán protokol o stavu vraceného vozu, na jehož základě si pronajímatel vyhrazuje právo uplatnit sankce, či pokuty (viz. sankční list) v případě nestandardního opotřebení, či poškození vozu.

Ve smlouvě je sjednán a vyčíslen smluvený limit ujetých kilometrů. Pokud bude překročen, pronajímatel bude fakturovat částku vycházející z propočtu přejetých kilometrů x sazba za přejetý kilometr (vyčíslena ve Vaší smlouvě). Jakékoliv úpravy počítadla kilometrů jsou nepřípustné a v případě jejich prokázání budou mít trestněprávní důsledky.

V případě zájmu o prolongaci smlouvy, či novou nabídku nás neváhejte kontaktovat alespoň 15 dní před koncem Vaší smlouvy.


Poškození a opotřebení vozidla

Co je akceptovatelné poškození vozidla?

Poškození úměrné stáří, nájezdu a charakteru užití vozidla, které významně nesnižuje jeho tržní cenu.

 • poškození vzniklá běžným užitím vozidla
 • nemají vliv na tržní cenu vozidla
 • jedná se například o vybledlý lak na celé ploše vozidla, drobné vlasové rýhy v laku vozu, opotřebení mechanických částí úměrné ujetým kilometrům, drobné poškození od kamínků na kapotě a hraně střechy vozidla, drobné poškození laku opravitelné rozleštěním, či retušovací tužkou

Co je neakceptovatelné poškození vozidla?

Poškození dosahuje takového rozsahu, že má přímý vliv na snížení ceny vozidla.

 • takové poškození často vzniká působením cizího tělesa na poškozovaný materiál a většinou je plošně ohraničeno
 • jedná se například o hluboké rýhy v laku, poškození disků a pneumatik, promáčkliny, důlky, či boule na karoserii, prasklé plastové díly, prasklé kryty světlometů, stržený lak, poškození/roztržení částí interiéru. Takové poškození je nutné odstranit lakováním, opravou, či výměnou poškozených částí.

 

Poškození laku vozidla 

Akceptovatelné

 • rýhy, které je možné odstranit retuší, či přeleštěním dané části vozidla (max. délka 5 cm a 2 rýhy na jeden díl)
 • maximálně 3 rýhy na vrchní vrstvě laku, které je možné odstranit rozleštěním (např. rýhy od větví…)
 • není-li barva poškozena na základový materiál
 • drobná poškození laku na bočních částech vozu ve velikosti do 1,5 cm, max. 2 na díl

Neakceptovatelné

 • rýhy, poškození laku většího charakteru, jejichž oprava vyžaduje lakýrnické práce
 • záseky v liniích vozu, poškození od krup, důlky na vozidle v počtu větším než 3 na celý vůz
 • stržený lak, neodborně opravený lak, nadměrné poškrábání laku na celém voze (kartáčová myčka…), kdy je nutné rozleštit celý vůz
 • zbytky polepů, či poškození laku vzniklé jejich instalací/odstraněním

Ponechání jakýchkoliv nálepek, bannerů, reklam instalovaných na vozidlo po převzetí vozu je při jeho vrácení neakceptovatelné.


Poškození karoserie vozidla

Akceptovatelné

 • poškození karoserie o velikosti max. 3cm bez poškození laku
 • maximálně 2 taková poškození na část karoserie
 • stopy po dopadu kamínků, nebo oprava provedená dle standardů
 • vryp na spodních částech nárazníků v maximální délce 12 cm bez prasklin dílu, maximálně 2 poškození na jeden díl
 • oděrky a rýhy nezpůsobující deformaci nárazníku, či nákladové hran kufru bez prasklin dílu o velikosti do 4 cm v průměru

Neakceptovatelné

 • poškození karoserie větší než 3 cm, poškození karoserie s poškozením laku, praskliny v laku, praskliny plastových dílů karoserie
 • promáčknutí a boule v karoserii, stopy po přírodních živlech
 • neodborně opravená poškození karoserie
 • chybějící díly karoserie jako jsou, záslepky, mřížky, prut antény, zámky apod.


Poškození pneumatik, ráfků a disků

Akceptovatelné

 • provozní poškození od odletujících kamínků, či poškrábání v malém rozsahu
 • škrábance na ozdobných krytech kol
 • škrábance na discích kol z lehké slitiny ve velikosti maximálně 60mm a v počtu 3 na jeden disk, nesmějí jakkoliv deformovat disk samotný
 • lehké poškození vzorku pneumatiky bez omezení funkčnosti

Neakceptovatelné

 • prasklý kryt/disk
 • větší rýha, větší počet rýh, hluboká rýha, či ostrá hrana
 • chybějící ozdobné kryty kol, pokud byly součástí dodávky vozu
 • jakékoliv poškození boku pneumatik, boule na pneumatice, nerovnoměrně sjetý vzorek


Poškození skel a světlometů

Akceptovatelné

 • vlásečnicové poškrábání, oděrky a rýhy do 5 cm nepronikající lakem
 • lehké vlásečnicové poškrábání krytu světlometů neovlivňující jeho funkci

Neakceptovatelné

 • praskliny v laku, praskliny plastových částí, nefunkčnost
 • u krytu světlometů praskliny, praskliny vedoucí k mlžení světlometu, výrazné a hluboké šrámy
 • nefunkční žárovky


Poškození podvozkových částí vozidla

Akceptovatelné

 • provozní poškození od odletujících kamínků, jemné poškrábání neovlivňující funkčnost podvozkových částí

Neakceptovatelné

 • mechanicky poškozené, promáčklé části prahů, stržený lak
 • poškozené brzdové kotouče (styk kovu s kovem)
 • chybějící, či jinak mechanicky poškozené díly

 

Poškození motorové části

Akceptovatelné

 • mastnota po instalaci ochranného nástřiku proti hlodavcům

Neakceptovatelné

 • jakékoliv poškození motoru v důsledku nedostatku provozních kapalin
 • úniky oleje z převodovky, spojky vzniklé mechanickým poškozením
 • obtížné řazení rychlostních stupňů (převodovka + spojka), prokluzující spojka, hlučné ložisko, hlučná převodovka, neúčinná synchronizace


Poškození interiéru vozidla

Akceptovatelné

 • poškození vzniklá běžným používáním vozidla, nemající vliv na tržní cenu vozidla, tj. běžné opotřebení koberců, plastových, kožených a textilních částí, vnitřního vybavení a sedadel.
 • Jemné poškrábání plastových částí v zavazadlovém prostoru
 • Povrchové stopy opotřebení na vnějších částech sedaček
 • Oděrky, viditelné znaky použití na stropu vozu bez narušení materiálu

Neakceptovatelné

 • poničené, propálené a potrhané čalounění, koberce
 • jakékoliv znečištění (fleky, mastnota…) sedadel, čalounění dveří, stropnice, či jiných částí vozu
 • silný zápach, či kontaminace cigaretovým kouřem, rozlité tekutiny, chemikáliemi potřísněný zavazadlový prostor
 • poškrábaná palubní deska, nefunkční ovládací prvky vlivem mechanického poškození, poškrábaný displej, poškozené výdechy klimatizace
 • znečištění zvířecí srstí
 • poškození ovládacích prvků chemikáliemi, naleptání plastových dílů


Co radíme závěrem?

 • Vždy si dopředu připravte vše nutné k vrácení vozu. Vůz umyjte a vyčistěte, všechny opravy konzultujte s našimi kolegy a držte se jejich doporučení, či postupů. Vyndejte si z vozu vše, co jste si dokoupili sami. V případě, že jste volili variantu s pneuservisem, či variantu Winter, vracíte s vozem také pneumatiky, případně je možné si je po dohodě odkoupit.


V případě, že jste v našem manuálu nenašli odpověď na otázku, která Vás zajímá, neváhejte se na nás obrátit,

děkujeme, Váš Creditmall.